MONDHARMONICALESSEN

 

VOORWAARDEN CURSUS

Bij het betalen van het cursusgeld gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden van Frogs For Snakes B.V.

- Breng altijd uw instrument mee. 

- Frogs For Snakes B.V. is niet aansprakelijk voor schade of diefstal tijdens, voor of na de les.

- Cursusgeld wordt per lessenreeks betaald. Per les betalen is niet mogelijk.

- Een gemiste les, door welke oorzaak ook, geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

- U hebt geen recht op terugbetaling van het cursusgeld wanneer u uw inschrijving annuleert of uw lessenreeks onderbreekt. Terugbetaling kan enkel indien u een medisch attest kan voorleggen waarbij u ongeschikt wordt bevonden voor deelname.

- Frogs For Snakes B.V. mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. (Bijvoorbeeld te weinig cursisten, langdurige ziekte van de docent, overmacht etc.) In het geval van annulatie door Frogs For Snakes B.V. heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal weggevallen lessen.

- Indien een cursus volzet is heeft u de mogelijkheid om in te schrijven op de wachtlijst.

- Breng niet onaangekondigd een geïnteresseerde vriend(in) mee naar de lessen.